Aktualności

Konsultacje społeczne w gminie Rąbinie

Data publikacji 28.09.2022

Konsultacje społeczne czyli zorganizowany sposób uzyskiwania przez uprawnione organy państwowe opinii oraz stanowisk od osób i instytucji, dotyczących szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa, jest ważnym elementem działań Policji.

Komenda Powiatowa Policja w Świdwinie ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rąbino w sprawie odtworzenia Posterunku Policji w Rąbinie.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców w powyższej sprawie oraz przeanalizowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rąbino. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców Gminy Rąbino oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Rąbino.

Termin przeprowadzania konsultacji: 03- 30 października 2022 roku

Harmonogram:

  • 03.10.2022r. godz. 16.00 spotkanie z sołtysem sołectwa Batyń oraz Radą sołecką na świetlicy w Batyniu

  • 05.10.2022r. godz. 10.00 spotkanie w Urzędzie Gminy z przedstawicielami Urzędu Gminy, Radnymi

  • 10.10.2022r. godz. 16.00 spotkanie z sołtysem Rąbina, Białej Góry oraz Radami Sołeckimi w świetlicy wiejskiej

  • 11.10.2022r. godz. 10.00 spotkanie z przedstawicielami GOK w Rąbinie, GOPS w Rąbinie oraz CUW

  • 16.10.2022r. godz. 19.00 spotkanie z Proboszczem Rąbina oraz Lipia na terenie plebani w poszczególnych miejscowościach, spotkanie z sołtysem miejscowości Lipie, Rąbino

  • 17.10.2022r. godz. 09.00 – Spotkanie w Zespole Szkół Publicznych w Rąbinie z kadrą i przedstawicielami szkoły, spotkanie z przedstawicielami OSP w Rąbinie

  • 20.10.2022r. godz. 09.00 spotkanie w Szkole Podstawowej w Nielepie z kadrą oraz przedstawicielami, spotkanie z sołtysem i Radą sołecką sołectwa Nielep

  • 24.10.2022r. godz. 10.00 – spotkanie w Ośrodku Zdrowia „AL.-MED” w Rąbinie, spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami Spółdzielni Eksploatacyjnej „Na Skarpie”

  • 27.10.2022r. godz. 10.00 spotkanie z pracownikami i podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu.

Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza (zał. nr 1). Wypełniony formularz konsultacji można przekazać dzielnicowemu, złożyć osobiście lub wypełnić w Urzędzie Gminy Rąbino. Informacje w sprawie konsultacji społecznych można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, tel. 477844525. Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

st. asp. Katarzyna Kopacz

  • Konsultacje społeczne w gminie Rąbinie

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony