Aktualności

Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie

Data publikacji 24.07.2020

Z okazji 101 rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie dzisiaj obchodzili uroczystość. Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy, to czas awansów, nominacji, odznaczeń – zarówno samych policjantów jak i pracowników Policji.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka z okazji powiatowych obchodów Święta Policji w Świdwinie  odbyła się na dziedzińcu świdwińskiej komendy. Oficjalna część dzisiejszego wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków przedterminowo awansowanych zostało 2 policjantów świdwińskiej komendy. Nominacje na wyższy stopień w korpusie aspirantów otrzymało 13 policjantów, a w korpusie podoficerów Policji15 funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie mł. insp. Łukasz Chruściel mianował na stopień starszego posterunkowego 6 funkcjonariuszy. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego wyróżniono 2  pracowników policji świdwińskiej jednostki, którzy za swoją pracę otrzymali nagrody finansowe i pamiątkowe ryngrafy.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie mł. insp. Łukasz Chruściel pogratulował wyników w służbie oraz złożył życzenia podległym funkcjonariuszom i ich rodzinom. Podziękował również pracownikom Policji, którzy każdego dnia wspierają pracę policjantów i wpisują się w struktury naszej służby.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego skierowany do policjantów i pracowników Policji. Nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu za wzorowo pełnioną służbę, za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm. W swoim liście odwołał się do tradycji Policji Państwowej, podkreślił jak ważna jest pamięć o naszych poprzednikach i czerpanie z najlepszych historycznych wzorców. Wspomniał także tegoroczną, 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej, zwracając się tym samym z podziękowaniami za służbę kierowanymi do wszystkich pań służących i pracujących w naszym garnizonie. Szef zachodniopomorskich policjantów zaakcentował także kolejną tegoroczną rocznicę, a mianowicie XXX-lecie powołania związków zawodowych w Policji. Podkreślił, że pełnią one bardzo ważną i potrzebną formacji rolę. Nadinsp. Tomasz Trawiński w przekazanym liście nawiązał także do sytuacji związanej z funkcjonowaniem Policji w czasie stanu pandemii koronawirusa. Skierował swoje podziękowania do wszystkich podległych mu funkcjonariuszy za wyjątkowy i bezprecedensowy wysiłek, jaki w ostatnich miesiącach jest w związku z tym przez wszystkich podejmowany w trakcie realizacji zadań służbowych.

asp. Katarzyna Kopacz

 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
 • Powiatowe Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
Powrót na górę strony