Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Świdwinie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 

Naczelnik: nadkom. Krzysztof Kałuża  

tel. 47 78 44 520