Kierownictwo KPP w Świdwinie

Kierownictwo KPP Świdwin

Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie

 

insp. dr Łukasz Chruściel