Aktualności

Konsultacje społeczne w gminie Sławoborze

Data publikacji 28.09.2022

Konsultacje społeczne czyli zorganizowany sposób uzyskiwania przez uprawnione organy państwowe opinii oraz stanowisk od osób i instytucji, dotyczących szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa, jest ważnym elementem działań Policji.

Komenda Powiatowa Policja w Świdwinie ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sławoborze w sprawie odtworzenia Posterunku Policji w Sławoborzu.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców w powyższej sprawie oraz przeanalizowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sławoborze. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców Gminy Sławoborze oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Sławoborze.

Termin przeprowadzania konsultacji: 03- 30 października 2022 roku

Harmonogram:

 • 03.10.2022r. godz. 10:00 spotkanie z pracownikami oraz podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Krzecku

 • 04.10.2022r. godz. 13:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Słowieńsko oraz Radą Sołecką - świetlica wiejskiej w Słowieńsku

 • 06.10.2022r. godz. 11:15 spotkanie z członkami Stowarzyszenia Emerytów OPTYMIŚCI w budynku GOK w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 6,

 • 07.10.2022r. o godz. 11:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Mysłowice, Mysłowice 11

 • 10.10.2022r. godz. 10:30 spotkanie z pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19,

 • 11.10.2022r. o godz. 13:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Słowenkowo oraz Radą Sołecką w świetlicy wiejskiej w Słowenkowie

 • 13.10.2022r. godz. 16:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Sławoborze oraz Radą Sołecką, Sławoborze, ul. Wybudowa 8

 • 13.10.2022r. godz. 17:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Rokosowo oraz Radą Sołecką w świetlicy wiejskiej w Rokosowie

 • 14.10.2022r. godz. 10:30 spotkanie z pracownikami Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, ul. Lepińska 3

 • 20.10.2022r. godz. 16:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Ślepce oraz Radą Sołecką, Krzesimowo 10

 • 20.10.2022r. godz. 17:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Powalice oraz Radą Sołecką na świetlicy wiejskiej w Powalicach

 • 20.10.2022r. godz. 18:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Międzyrzecze oraz Radą Sołecką w świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu

 • 25.10.2022r. godz. 10:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Jastrzębniki oraz Radą Sołecką, Jastrzębniki 7

 • 25.10.2022r. godz. 14:00 spotkanie z sołtysem sołectwa Sidłowo oraz Radą Sołecką w świetlicy wiejskiej w Sidłowie.

Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza (zał. nr 1). Wypełniony formularz konsultacji można przekazać dzielnicowemu, złożyć osobiście lub wypełnić w Urzędzie Gminy Sławoborze. Informacje w sprawie konsultacji społecznych można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, tel. 477844525. Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

st. asp. Katarzyna Kopacz

 • Konsultacje społeczne w gminie Sławoborze

Pliki do pobrania

 • 64.02 KB
Powrót na górę strony