Aktualności

15 listopada i 30 grudnia 2020 roku ostatnie terminy przyjęć do służby w świdwińskiej policji

Data publikacji 05.10.2020

Zostały już tylko dwa ostatnie terminy przyjęcia do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie. Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby zapraszamy Cię na rozmowę. Pomożemy i przekażemy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia rekrutacji.

Służbę w Policji może pełnić:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający w pełni z praw publicznych;
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie – nie jest wymagana matura;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Więcej informacji dotyczącej procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej świdwińskiej Policji (http://swidwin.policja.gov.pl/) w zakładce praca w policji, bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Kadr i Szkolenia tel. (47) 78-44-517 od poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.

asp. Katarzyna Kopacz

  • 15 listopada i 30 grudnia 2020 roku ostatnie przyjęcia do służby w świdwińskiej policji
Powrót na górę strony