Kierownictwo KPP Świdwin - Kierownictwo KPP w Świdwinie - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Kierownictwo KPP w Świdwinie

Kierownictwo KPP Świdwin

Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie

 

insp. Piotr Krakowski

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w

Świdwinie

kom. Jacek Czyżewski