Kierownictwo KPP Świdwin - Kierownictwo KPP w Świdwinie - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Kierownictwo KPP w Świdwinie

Kierownictwo KPP Świdwin

Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie

 

mł. insp. dr Łukasz Chruściel