Przyjmowanie interesantów - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Skargi i wnioski

Przyjmowanie interesantów

Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie albo I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 17:00. Jeżeli wskazane dni są wolne od służby lub pracy skargi i wnioski przyjmowane są w najbliższy dzień powszedni.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków każdy poniedziałek  w godz. 14:00 - 17:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47.

 

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 0 800 156 032