Przemoc w rodzinie - Prewencja - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Przemoc w rodzinie

Uchwałą nr 76, Rada Ministrów zatwierdziła w dniu 29 kwietnia 2014 roku, Krajowy Program Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który został opublikowany w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, poz. Nr 445. poniżej umieszczamy dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Całodobowy bezpłatny ogólnopolski telefon dla osób dotkniętych przemocą

800 1200 02

konsultacje telefoniczne w języku angielskim w poniedziałki w godz. 18.00- 22.00 ( tel. 800 12 00 02)

konsultacje telefoniczne w języku rosyjskim we wtorki w godz. 17.00- 21.00 ( tel. 800 12 00 02)

konsultacje telefoniczne prawne w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00- 22.00 ( tel. 22/666 28 50)

oraz środy w godz. 18.00- 22.00 ( tel. tel. 800 12 00 02)

konsultacje dla przedstawicieli służb interwencyjnych w środy w godz. 10.00- 13.00 ( tel. 22/250 63 12)

konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype w poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 ( pogotowie niebieska linia)- także dla osób posługujących się językiem migowym

porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 

Miasto Świdwin - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Podwale 1

Tel. (094) 365-02-61 Romana Parchoć

kuratorzy.swidwin@bialogard.sr.gov.pl

 

Gmina Brzeżno -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie

Brzeżno 41/7

tel. (094) 364-25-91 Agnieszka Urbanowicz

aozdyk@gops.brzezno.pl

 

Gmina Rąbino Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie

Rąbino 27

tel. (094) 363-38-49 Dorota Socik

kierownikgops@rabino.pl


Gmina Sławoborze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ul. Leśna 1a

tel. (094) 365-20-00 Justyna Lasota- Wasicka

gopss@slawoborze.pl


Gmina Świdwin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie

ul. Kościuszki 15

tel. (094) 365-20-58 p.o. Sylwia Żmuda-Kowalczyk

gops_swidwin@zeto.koszalin.pl

 

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju

ul. Koszalińska 8a

Tel. (094) 366-62-31 Marek Łukomski

mgopspolczyn@poczta.onet.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Połczynie Zdroju

ul. Koszalińska 12

tel. (094) 366-48-48

pcpr_polczynzdroj@op.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krzecku

Krzecko 5

tel. (094) 364-75-90, (094) 354-72-85

 

Placówka Opiekńczo Wychowawcza Socjalizacyjna w Świdwinie

ul. Wojska Polskiego 27

Tel. (094) 365-23-49

 

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w powiecie świdwińskim :

Teen Challange Polska Chrześcijańska Misja Społeczna w Świdwinie

ul. Drawska 26

tel. (094) 365-47-86


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odział Powiatowy w Połczynie Zroju

ul. Jana Pawła II

tel. (094) 366- 39-37, 608-74-74-91 Teresa Czaplińska


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie

Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie

ul. Drawska 32

tel. (094) 3365-23-30

pppswidwin@tlen.pl


Poradnia Zdrowia Psychicznego w Świdwinie

ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin

 

Dom Samotnej Matki "Dar Życia" w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-061 Koszalin

tel. 532-460-213

 

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze pw św. Jadwigi w Koszalinie

ul.Biskupa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. 532-460-212

 

Ośrodek Charytatywny Caritas dla  Dzieci i Młodzieży pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu

ul. Aniołów Stróżów 1, 78-100 Kołobrzeg

tel. 532-460-220

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwom w Łobzie - Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

tel. 663-606-608

 

KK