Materiały Profilaktyczne - Prewencja - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Materiały Profilaktyczne

Prewencja w systemie prawnym oznacza zapobieganie i kontrolę, aby nie dopuścić do złych zjawisk czy zdarzeń spowodowanych działalnością przestępczą. Prewencja służy do kontrolowania i wdrażania pewnego modelu zapobiegania przestępstwom. Organizowana jest zazwyczaj przez służby państwowe i instytucje policyjne. Prewencję mogą stosować – policja, straż pożarna, ubezpieczyciele lub inspekcje pracy. Prewencja polega na uświadamianiu i zapobieganiu niepożądanego zachowania osób, które nie stosują się do wymogów społecznych.

Naruszenie zasad prewencji jest karalne. Prewencja dokonuje kontroli i sprawdzania zgodności stanu faktycznego z nastrojami społecznymi. Prewencja jest skierowana w stronę osób, które mają skłonności do popełniania wykroczeń lub przestępstw, ale także dotyczy ludzi, którzy mogą być ofiarami czynów spowodowanych przez przestępców. Prewencja kieruje swoje środki w stronę potencjalnych bandytów, którzy mogą zagrażać innym obywatelom.

Państwo stosujące prewencję w określonej sytuacji dąży więc do zapobiegania kryzysowym sytuacjom, które mogą sprzyjać rozwojowi przestępstwa. Prewencja usuwa przyczyny zagrożenia.