Bezpieczny pieszy - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Aktualności

Bezpieczny pieszy

Pieszy, przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejścia dla pieszych, przejścia nadziemnego lub podziemnego dla pieszych.

Pieszy może przechodzić przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia znajduje się skrzyżowanie, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przejście przez skrzyżowanie jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje ono zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. W takim przypadku pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych lub w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie z przystanku i do tego przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się także do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdujących się na jezdni. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Należy jednak pamiętać, by przed wejściem dla pieszych zwrócić szczególną uwagę na odbywający się ruch pojazdów i czy wejście na przejście nie zagrozi naszemu bezpieczeństwu.

 Za naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko pieszy może być ukarany mandatem.

asp. Katarzyna Kopacz

  • Bezpieczny pieszy