Aktualności

Ostatnie wakaty w służbie świdwińskiej Policji. Termin przyjęcia 16 września 2020 roku

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby - złóż dokumenty – dostarcz je do Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie a my zajmiemy się resztą. Termin przyjęcia do służby w policji 16 września 2020 roku

Przypominany, że zostały ostatnie wakaty dotyczące przyjęcia do służby w policji.

Służbę w Policji może pełnić:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający w pełni z praw publicznych;
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie – nie jest wymagana matura;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej świdwińskiej Policji (http://swidwin.policja.gov.pl/) w zakładce praca w policji, bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Kadr i Szkolenia tel. (47) 78-44-517 od poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.

asp. Katarzyna Kopacz

  • Ostatnie wakaty w służbie świdwińskiej Policji. Termin przyjęcia 16 września 2020 roku
  • Ostatnie wakaty w służbie świdwińskiej Policji. Termin przyjęcia 16 września 2020 roku
  • Ostatnie wakaty w służbie świdwińskiej Policji. Termin przyjęcia 16 września 2020 roku