Aktualności

Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego

10 stycznia odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano zdającego obowiązki służbowe i odchodzącego na emeryturę insp. Piotra Krakowskiego Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej i jednostek Policji zachodniopomorskiego garnizonu oraz zaproszeni goście.

W piątek, 10 stycznia w Świdwińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, komendanci miejscy i powiatowi zachodniopomorskiego garnizonu, przedstawiciele związków zawodowych zachodniopomorskiej Policji, przedstawiciele świdwińskiego samorządu i Rady Powiatu, jednostki wojskowej, Placówki Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury Rejonowej, kapelana a także policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie oraz najbliżsi. 

Powitanie wszystkich uczestników tradycyjnie poprzedziło złożenie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji nadinsp. Jackowi Cegiele uroczystego meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Jacka Czyżewskiego Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie a nastepnie  wprowadzono sztandar jednostki. Następnie odczytano rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Policji o odwołaniu i zwolnieniu ze służby insp. Piotra Krakowskiego ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie. Odchodzący na emeryturę pożegnał się ze sztandarem i złożył meldunek nadinsp. Jackowi Cegiele o zdaniu obowiązków służbowych.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podziękował insp. Piotrowi Krakowskiemu za wszystkie lata dobrej służby, zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych, a szczególnie za współpracę, profesjonalizm i wsparcie w realizacji zadań. 

Żegnający się pan komendant w swoim wystąpieniu złożył podziękowania za wiele lat współpracy wszystkim obecnym na uroczystej zbiórce przedstawicielom kadry kierowniczej i współpracującym instytucjom, ale swoje słowa kierował też do wszystkich podwładnych, doceniając ich codzienne ogromne zaangażowanie w służbie i pracy.    

Na zakończenie, przechodzący na emeryturę Komendantowi podziękowania i życzenia złożyli osobiście wszyscy obecni na uroczystości goście, przekazując także kwiaty i pamiątkowe upominki.

Insp. Piotr Krakowski służbę rozpoczął 29 lat temu w Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Koszalinie i był z tą jednostką związany przez 19 lat. Początkowo służył jako starszy policjant, następnie został młodszym asystentem a następnie specjalistą. W sierpniu 1999 roku został zastępcą dowódcy kompanii Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie a w 2000 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Sekcji Kryminalnej Pierwszego Komisariatu Policji w Koszalinie by po 2 latach zostać Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Od 01 listopada 2003 roku powołany został na stanowisko Komendanta Pierwszego Komisariatu Policji w Koszalinie zaś w 2004 roku został powołany na Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie, a od listopada 2006 roku objął stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie. W maju 2010 roku został na sześć lat Komendantem Powiatowym Policji w Białogardzie a w 2016 roku przez niecały rok był Komendantem Powiatowym Policji w Kamieniu Pomorskim i kolejno w dniu 20 grudnia 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie. W trakcie swojej służby inspektor Krakowski był odznaczany między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Brązową odznaką „Zasłużony Policjant”, otrzymał Odznakę Honorową Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Policjantów, Srebrnym medalem za długoletnią Służbę.

Dziękując za wspólną służbę życzymy Panu, zdrowia i wielu chwil radości w życiu osobistym. Jesteśmy przekonani, że emerytura będzie dla Pana początkiem realizacji wielu pomysłów i zainteresowań, które sprawią dużo przyjemności.

asp. Katarzyna Kopacz

 

 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego
 • Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie insp. Piotra Krakowskiego