Aktualności

Powiat Świdwiński z programem profilaktycznym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

W dniu 27 listopada 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła wraz ze Starostą Powiatu Świdwińskiego Mirosławem Majka, Komendantem Powiatowym Policji w Świdwinie insp. Piotrem Krakowskim zostali zaproszeni do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na konferencje podsumowująca realizację w 2018 roku Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ”Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Starostwo Powiatowe w Świdwinie realizowało projekt pod nazwą „Wiem jak reagować – bezpieczeństwo lokalnej społeczności Powiatu Świdwińskiego” .Projekt ten został dofinansowany z rządowego „Programu ograniczeń przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2010 koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprosiło lidera projektu Starostwo Powiatowe w Świdwinie wraz z partnerem projektu Komendą Powiatową Policji w Świdwinie z uwagi, iż   powiat świdwiński z projektem uplasował się na pierwszym miejscu w województwie zachodniopomorskim na liście rankingowej mikro projektów.

Wszystkich złożonych projektów do MSWiA z kraju wpłynęło 268 z czego z województwa zachodniopomorskiego 21. Powołane w Ministerstwie grupy eksperckie , po ocenie merytorycznej oceniło właściwie 111 projektów z czego 10 projektów z województwa zachodniopomorskiego.

 

W ramach tego programu lider projektu Starostwo Powiatowe w Świdwinie koordynowało realizację określonych założeń, finansowanie założeń budżetu projektu, rozliczenie a także sprawozdanie. Zaś partner programu Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie wykonała analizę zagrożeń w cyberprzestrzeni seniorów i analizy zagrożeń przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie powiatu świdwińskiego. Ponadto policji organizowała spotkania edukacyjne w szkołach podstawowych dla małoletnich, ich rodziców i opiekunów prawnych a także dla kadry pedagogicznej. Dla najmłodszych w ramach projektu został zakupiony Autochodzik. Dla uczniów klas IV-VIII został zorganizowany konkurs ze znajomości przepisów drogowych, zostały przeprowadzone warsztaty dla seniorów a także kampania edukacyjna „Uczymy i nagradzamy na przejściach dla pieszych” oraz kampania „Nagradzamy kierowców”. Ponadto mieszkańcy powiatu mieli możliwość uczestniczenia w debacie „Wiem jak reagować”.

 

W trakcie konferencji wiceminister Jarosław Zieliński powiedział, że dzięki synergii pomysłów, połączeniu wysiłków i wzajemnej inspiracji powstają bardzo ciekawe projekty, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa. Podsumowując realizację programu profilaktycznego im. Władysława Stasiaka i zachęcił do udziału w jego kolejnej edycji. Tylko w 2018 roku dofinansowano z niego 111 projektów na kwotę 6 mln zł. Zaś Barbara Stasiak która uczestniczyła w konferencji powiedziała, że głównym zadaniem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Jego pomysłodawcą i autorem był śp. Władysław Stasiak. - Program ten był realnym ucieleśnieniem ogólnej refleksji o tym, jak powinno funkcjonować społeczeństwo i jak powinno funkcjonować państwo na poziomie lokalnym.

 

Program kierowany jest do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą z jakimi zagrożeniami mają do czynienia w najbliższej okolicy. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie na projekty związane między innymi z ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Realizacja projektów ma wpływ nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale również integruje mieszkańców, którzy działają w lokalnych stowarzyszeniach i grupach.

 

KK