Aktualności

Zakłócanie pracy numerów alarmowych – zmiany w prawie

Z dniem 19 listopada 2017 artykuł 66 § 1 kw zyska nowe brzmienie. Karane będzie już nie tylko wywoływanie niepotrzebnych czynności i wprowadzanie w błąd instytucji i organów państwowych. Umyślne, nieuzasadnione blokowanie numeru alarmowego, które utrudniło prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego będzie zagrożone aresztem, ograniczeniem wolności, albo grzywną do 1500 zł.

Linie takie jak chociażby 112, 999, 997, 998, 984 (pogotowie rzeczne), 985 (ratownictwo morskie i górskie), 986 (Straż Miejska) są nieodpowiedzialnie zajmowane przez osoby, które informują o nieprawdziwych zdarzeniach, rozłączają się w ciągu kilku pierwszych sekund, domagają się działań i informacji nie związanych z działaniem danej służby lub chcących wyrazić swoją złośliwość lub pożałowania godne poczucie humoru.

Statystyki tych zdarzeń są niezwykle niepokojące. Znacznie ponad 1/3 wszystkich połączeń zostało rozłączonych przez dzwoniących w ciągu pierwszych sekund. Niemal połowa zgłoszeń, które wpłynęły były fałszywe, niezasadne lub wynikały z czyjejś złośliwości. Tymczasem numery alarmowe zostały stworzone by nieść pomoc potrzebującym tak szybko jak to możliwe. Ofiary wypadków, rodzice wzywający pogotowie dla chorego dziecka, lub zaatakowani przez przestępców nie mogą się skontaktować tylko dlatego, że ktoś traktuje 112 jak informację telefoniczną, albo obiekt drwin. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie prezentują osoby, które w fałszywym przekonaniu o swojej anonimowości i bezkarności, używają numerów alarmowych do obraźliwych zachowań pod adresem instytucji i funkcjonariuszy do których się dodzwonili.

Warto pamiętać, że każdy złośliwy telefon zajmuje linię, której nie może wykorzystać osoba w niebezpieczeństwie. Wszelkie zagrożenia wynikające z nieuzasadnionego i nieodpowiedzialnego blokowania numeru alarmowego obciążają dzwoniącego. Odpowiedzialny za narażenie życia i zdrowia może się spodziewać postępowania karnego na podstawie art 160 kk. Wszyscy, którzy swoim zachowaniem wywołają niepotrzebne działania lub wprowadzają w błąd instytucje z którymi się kontaktują ryzykują odpowiedzialność na podstawie art 66 kw. W nowym brzmieniu tego przepisu do odpowiedzialności zostaną pociągnięci także ci, którzy bez uzasadnionej przyczyny zablokowali linię alarmową zakłócając tym samym prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego. Będąc rozwiniętym, dojrzałym, demokratycznym społeczeństwem mamy prawo prosić instytucje państwowe o pilną pomoc gdy jesteśmy w sytuacji zagrożenia. By tak się stało nie może jednak być miejsca na nieodpowiedzialne wykorzystywanie linii alarmowych.