Koniec adaptacji zawodowej - Działania Policji - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Działania Policji

Koniec adaptacji zawodowej

Pod koniec marca zakończyła się adaptacja zawodowa młodych policjantów, którzy w miesiącu lutym i marcu wspierali świdwińską jednostkę policji. Mundurowi w ciągu tego etapu zdobywali doświadczenie pod okiem doświadczonych służbą policjantów.

Do podstawowych zadań policyjnych patroli, należało przede wszystkim zapobieganie i ujawniania sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców i zapobieganie kolejnym takim zdarzeniom. Mundurowi pełnili służbę w patrolu pieszym, nadzorowali ulice miasta, parkingi, skwery i osiedla mieszkalne. Skupiali się także na miejscach newralgicznych, gdzie najczęściej dochodziło do zakłócania porządku publicznego. Służby przez nich pełnione odbywały się w systemie zmianowym

Wszystkim młodym policjantom za zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków składamy serdeczne podziękowania i jednocześnie życzymy konsekwencji w działaniu i wielu sukcesów zawodowych.

 

 

KK